11 smluv, které využijete při založení e-shopu

1. 8. 2017 Články

Rozhodli jste se založit e-shop? Ať už budete podnikat sami nebo budete mít zaměstnance, zde naleznete několik smluv, které vám na startu vašeho podnikání pomohou. 

Obchodní podmínky

Pokud jste se rozhodli pro podnikání on-line, řešení obchodních podmínek se prostě nevyhnete. Určují práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího a předchází případným sporům. Najdete v nich vše, co budete pro svůj e-shop potřebovat včetně reklamačního řádu, souhlasu s užíváním osobních údajů a cookies.

Rámcová kupní smlouva

Tento dokument budete potřebovat v případě, že budete se zákazníkem nastavovat dlouhodobější spolupráci. V rámci této smlouvy si dopředu nastavíte podmínky koupě, základní práva a povinnosti smluvních stran, ujednání o ceně i případné sankce za nedodržení povinností . Vlastní spolupráce pak probíhá na základě dílčích kupních smluv, uzavíraných samostatně a v souladu s rámcovou smlouvou.

Reklamační řád

Bývá pravidelnou součástí obchodních podmínek. Určuje pravidla pro reklamaci a lhůty pro její vyřízení.

Protokol o vyřízení reklamace

Souvisí s výše uvedeným reklamačním řádem. Jakmile reklamaci vyřídíte a předáte zboží kupujícímu, je to pro vás i pro něj doklad o tom, co se se zbožím dělo a jak byla reklamace vyřízena.

Pracovní smlouva

Pokud budete mít zaměstnance, určitě budete potřebovat pracovní smlouvu. Ta musí obsahovat některé minimální náležitosti, a to druh práce, místo výkonu práce, i den nástupu do práce Součástí pracovní smlouvy je obvykle také výše mzdy, která však může být upravena i v samostatném mzdovém výměru, který naleznete níže.

Mzdový výměr

Jak bylo uvedeno výše, mzdový výměr je samostatnou listinou, ve které je uvedena výše mzdy za odvedenou práci. Mzdový výměr usnadňuje administrativu zaměstnavateli. V případě změny výše mzdy tak nemusíte měnit celou pracovní smlouvu, ale upravíte jen mzdový výměr.

Dohoda o provedení práce

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá je maximálně 300 hodin za kalendářní rok. Pokud váš měsíční výdělek nepřesáhne 10.000 Kč, daní se 15% srážkovou daní a není potřeba podepisovat prohlášení o dani (tzv. „růžový papír“)

Dohoda o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Dohoda o mlčenlivosti

Často bývá dokumentem, který se podepisuje spolu s pracovní smlouvou. Je zde upraveno nakládání s informacemi o zaměstnavateli či jeho know-how, se kterými zaměstnanec při výkonu práce přijde do styku.

Komentáře nejsou povoleny.