9 změn v sociálních dávkách, daních i mzdách. Jaký bude rok 2018 pro naši peněženku?

5. 2. 2018 Články

Pomalu si zvykáme na to, že píšeme letopočet s osmičkou na konci. Jaký bude rok 2018 pro naše peněženky? Přinášíme ucelený přehled změn, na které se musíme připravit. Co vám může v peněžence udělat průvan a co naopak může přinést nějakou korunu navíc? 

1. Minimální mzda letos rekordně vzrostla. Ale…

Právě minimální mzda je typickým příkladem změny, která se dotkne jen malé skupiny lidí. Konkrétně něco málo přes 3 % českých zaměstnanců, kteří tuto mzdu za práci pobírají. Minimální mzda vzrostla od 1. ledna 2018 o rekordních 1200 Kč, konkrétně z 11 000 Kč, na 12 200 Kč.

Minimální mzdu pobírá malá skupina zaměstnanců, řada dalších ale byla těsně nad touto hranicí a radikální zvýšení se jich tak může přímo dotknout. Dalších se dotkne nepřímo. Od minimální mzdy se odvíjejí mzdy v celé ekonomice a její růst vytvoří tlak na zvyšování platů v řadě odvětví.

Přímým důsledkem zvyšování minimální mzdy bude růst cen. Třeba u restaurací se očekává, že vlivem růstu minimální mzdy dojde ke zvýšení cen řádově o 7 %. Vedle toho je třeba brát v potaz, že vždy, když je v ekonomice více peněz, zvyšuje se tlak na růst cen obecně, tedy na růst inflace.

Pro zaměstnance je růst minimální mzdy obecně dobrou zprávou, řada podnikatelů, kteří využívali nekvalifikované pracovníky, se bude nucena změně přizpůsobit.

2. Také důchodci si přilepšili

Starobní důchod pobírá v Česku již téměř dva a půl milionu lidí a jejich počet se, stejně jako věk dožití, neustále zvyšuje. Všichni penzisté si od 1. ledna přilepšili, v průměru o 475 Kč měsíčně.

Jak penze rostla? O 150 Kč se zvýšila každému, protože se o tuto částku zvýšila základní výměra penze na 2 700 Kč měsíčně. Zbylá částka nad základní výměru vzrostla každému důchodci o 3,5 %. Na základě tohoto růstu statistici konstatovali, že průměrná penze poprvé překonala hranici 12 000 Kč měsíčně.

3. Dlouhodobě nemocní dostanou více

Pro lidi, kteří občas onemocní, se nic nemění. Zůstává tzv. karenční lhůta, tedy první tři dny nemocenské, které se zaměstnancům neproplácejí. Od třetího do 14. dne nemoci platí nemocenskou zaměstnavatel, dále pak stát z nemocenského pojištění. Potud je vše jako dřív.

Nově si ale přilepší dlouhodobě nemocní. Těm se od 31. dne pracovní neschopnosti zvýší dávka na 66 %, od třetího měsíce pak 72 % vyměřovacího základu (hrubé mzdy). Pro vyšší mzdy funguje strop, takže v prvním měsíci je maximální denní dávka 990 Kč, od druhého měsíce je 1089 Kč, od třetího měsíce pak 1188 Kč denně. Kolik při nemoci dostanete při svém příjmu, si můžete spočítat v kalkulačce MPSV.

4. Vzrostla i sleva na děti

V roce 2018 se zvyšuje daňová sleva na první dítě. Od začátku roku 2018 vzrostla o 150 Kč též sleva na první dítě, a to konkrétně 13 404 Kč na 15 204 Kč ročně.

 Růst slevy na druhé a třetí dítě:

Zaměstnancům se sleva odečte automaticky již od lednové výplaty, OSVČ si ji budou moci uplatnit až v daňovém přiznání za rok 2018. Od roku 2018 si totiž mohou slevy na děti uplatňovat též OSVČ, na druhé straně se jim ale o polovinu sníží strop pro výdajové paušály – více si můžete přečíst zde.

5. Rychlejší čerpání rodičovského příspěvku

Od roku 2018 je možné rychleji čerpat rodičovský příspěvek. Dosud bylo možné vyčerpat rodičovský příspěvek (vyplácí se od půl roku věku dítěte) nejrychleji do dvou let dítěte a dostávat maximálně 11 500 Kč. To už neplatí. Celkovou částku, tedy 220 000 Kč, je možno vyčerpat rychleji, samozřejmě s ohledem na výši dosavadního příjmu.

Zároveň se o 50 % zvyšuje rodičovský příspěvek u rodin s dvojčaty a vícerčaty, tyto rodiny nyní dostanou na rodičovské celkem 330 000 Kč.

Další novinkou je, že se uvolnily dosud přísné podmínky čtyřletého čerpání pro ty rodiny, které nedosáhly na peněžitou podporu v mateřství. Ta se vyplácí v prvním půl roce věku dítěte. Rodiče si nově budou moci zvolit také tříleté čerpání rodičovského příspěvku a dostávat až 7 600 Kč měsíčně.

Novinky mohou využít i rodiče dětí, které se narodily před 1. lednem 2018. Aby ale mohli čerpat rodičovskou podle nových pravidel, musí si podat novou žádost.

6. Novopečení tatínkové a otcovská dovolená

Novinkou v péči o děti a rodinu je od 1. února 2018 i otcovská, přesněji otcovská poporodní péče. Nárok na ni mají všichni tatínkové novopečení tatínkové, ať už jsou zaměstnanci nebo OSVČ. Proplácení otcovské dovolené ale má své podmínky: tatínkové musí mít hrazené nemocenské pojištění alespoň 3 měsíce před narozením potomka. Za zaměstnance pojištění hradí zaměstnavatel, podnikatelé si ho musí platit sami.

Dávka sice platí až od 1. února 2018, ale zpětně o ni mohou zažádat i tatínkové, jejichž potomek se narodil v období 6 týdnů před tímto datem – tedy 21. prosince 2017 nebo později.

Otcovskou dovolenou mohou tatínkové čerpat v prvních šesti týdnech po porodu na dobu sedmi dnů. Otcové si mohou vybrat, jestli si sedm dní, které mohou strávit spolu s matkou a novorozencem, vyberou naráz, nebo čerpání přeruší.

Výše otcovské závisí na výši mzdy otce. Na stránkách MPSV je k dispozici kalkulačka, ve které si tatínkové mohou snadno spočítat, kolik peněz v rámci otcovské získají. Například muž s hrubým příjmem 30 000 Kč za měsíc dostane za sedm dní 4837 Kč.

7. Ošetřovné až na 90 dnů

Od června 2018 budou moci lidé, kteří pečují o své blízké s vážnou nemocí nebo po úrazu, požádat o placené ošetřovatelské volno. Půjde čerpat až 90 dnů a kdo si o ošetřovné zažádá, dostane po tuto dobu z nemocenského pojištění až 60 % svého příjmu. Podmínkou je placení nemocenské, což je u zaměstnanců automatické, OSVČ si musí vyšší nemocenskou platit dobrovolně. Výši ošetřovného si také můžete dle svého příjmu vypočítat v kalkulačce.

Ošetřovné mohou kromě příbuzných získat i další osoby ve společné domácnosti, například druzi, družky či registrovaní partneři. Podmínkou je, aby ošetřovaný člověk strávil alespoň týden v nemocnici a zároveň podle lékařů potřebuje minimálně měsíc další péče.

Pozor!
Na ošetřovné máte nárok, ale zaměstnavatel může z vážných provozních důvodů poskytnutí volna odmítnout.

8. Proplácení doplatků na léky a zubní plomby zdarma

Ze zdravotního pojištění je nově hrazena i domácí péče o umírající prostřednictvím mobilních hospiců. Dětem do 18 let a seniorům nad 65 let budou nově propláceny doplatky na léky po dosažení hranice 1000 Kč (dosud šlo o 2500 Kč). Další změnou je, že děti do 15 let, těhotné a kojící matky mají zdarma nárok na bílé zubní plomby.

9. Zvedají se zálohy OSVČ

Jak už jsme psali v předchozím článku, OSVČ budou opět platit vyšší zálohy za sociální a zdravotní pojištění. U sociálního pojištění se pro rok 2018 zvýšila minimální měsíční záloha z 2 061 Kč na 2189 Kč. V případě vedlejší činnosti se zálohy zvedají z 825 na 876 Kč. Minimální záloha na zdravotní pojištění se zvýšila z 1 906 Kč na 2 024 Kč měsíčně.

Komentáře nejsou povoleny.