O výši důchodů mají Češi zkreslené představy. Proč čekáme více, než dostaneme?

3. 5. 2018 Články

Když se řekne důchod, co si představíte? Zasloužený odpočinek po letech strávených v práci, volné a bezstarostné dny, kdy třeba na zápraží roztomilého malého domečku budete po ránu srkat horkou kávu s mlékem a hladit kocoura, který se vám zrovna stočil v klíně? Zní to krásně, realita však nejspíš bude této představě na hony vzdálená.

Jak je to s důchody nyní

Jen pro přehled, v Česku máme čtyři typy důchodů:

  • starobní nebo předčasný starobní důchod,
  • plný nebo částečně invalidní důchod,
  • vdovský nebo vdovecký důchod,
  • sirotčí důchod.

Na starobní důchod má dle zákona nárok ten, kdo splnil podmínku minimální potřebné doby pojištění a dosáhl důchodového věku. Spolu s odchodem do důchodu naprosté většině Evropanů klesne životní úroveň. Rozdíly mezi členskými zeměmi Evropské unie jsou ale poměrně veliké – výpočet je individuální, navíc je v zemích Evropské unie prvek solidarity zastoupen různým způsobem. Solidarita znamená, že občané s nižšími příjmy v produktivním věku mají vyšší náhradový poměr, než lidé s vysokými příjmy.

Náhradový příjem je výpočet, kde se porovnává medián důchodů a medián mezd, tedy poměr důchodu od státu vůči příjmům, které měli v produktivním věku. Lidsky řečeno: ti, co měli nižší mzdy mají relativně srovnatelně vysoké důchody spolu s těmi, co měli mzdu průměrnou. Pomáhá to k tomu, aby se tito lidé nepropadli při odchodu do penze do chudoby. Dle statistik z loňského roku jsou na tom nejlépe důchodci v Lucembursku, protože jejich náhradový poměr činí dokonce 85% (dostanou tedy až 85% původní mzdy)! Dále pak se mají celkem dobře třeba i penzisté ve Francii, Itálii, Rumunsku, Polsku a Portugalsku. Naopak poněkud hůře se vede důchodcům v Irsku, na Kypru a v Chorvatsku, kdy penzista dostane zhruba 40% původního příjmu. Evropský průměr je 56%, Češi jsou těsně pod ním na 55%.

Na konci června tohoto roku pobíralo starobní důchod téměř 2,4 milionu lidí, invalidní pak 425 400 a pozůstalostní 71 400. Takový průměrný starobní důchod se letos pohybuje okolo 11 700 Kč, zatímco průměrná mzda je 27 899 korun.

Pro zajímavost:
Důchodový systém sociálního pojištění zavedl roku 1889 Otto von Bismarck, starobní důchod se ale ve většině zemí začal zavádět až ve 20. století, Československo ho zavedlo v roce 1924. Přestože v té době byla střední délka života nižší, byl stanoven na 65 let.

Naše očekávání jsou ale úplně jiná a od reality se liší

Zhruba polovina obyvatel Česka očekává, že jejich důchod bude vyšší, než jaká je nynější realita. Neplatí to jen u penze, ale i v případě invalidních důchodů. Podle nedávného průzkumu vyplývá, že 18% Čechů si myslí, že dostane důchod ve výši 51-60% předchozího příjmu, 16,3% lidí očekává důchod ve výši 61-70% příjmu a těch nejoptimističtějších bylo dokonce přes 12%, kteří očekávají dokonce 71-80% předchozího příjmu. Především u lidí s nadprůměrným příjmem znamená výše vyplácené penze výrazný pokles standardu životní úrovně, a tak se mohou dostat do finančních potíží. Může proto být nebezpečné mít v důchodovém věku ještě nějaké finanční závazky.

Neočekávaným událostem nikdo zabránit nedokážeme, ale finančním vypadkům v důsledku zdravotních komplikací a následné neschopnosti vykonávat svou běžnou práci můžeme předejít například vhodným pojištěním. Dříve, než jakékoliv pojištění uzavřete, nechte si důkladně vysvětlit veškeré podmínky, včetně výluk z pojištění a výjimek z plnění. Přestože stáří naopak očekáváme všichni a je nedílnou součástí našeho života, neměli bychom se ale spoléhat jen na to, že se o nás pak postará stát, nebo v lepším případě i naše děti.

U nás, dle nejčernějších prognóz, časem na důchody ve státní pokladně už nezbydou peníze a s funkčním reformním modelem zatím nikdo nepřišel. Trendem vyspělých zemí světa je proto podpora vlastní zodpovědnosti občanů za penzi. Optimálním řešením je mít více zdrojů příjmů v důchodovém věku, třeba státní důchod, zaměstnání, vlastní spoření a příjem z investic, případně příjem z penzijního fondu. Chcete-li podzim svého života trávit v klidu, je dobré na tuto situaci myslet dříve a včas se začít připravovat. Pokud pak nastane, budete mít kam sáhnout a předejdete tak řešení existenčních problémů takříkajíc „na stará kolena“.

Komentáře nejsou povoleny.