Co dělat, když jste nestihli podat daňové přiznání včas?

3. 4. 2017 Články

Zanedbat svoje povinnosti se nevyplácí. V případě daňového přiznání to platí doslova. Termínem, do kterého byste měli konkrétně v roce 2017 svoje daňové přiznání podat, je datum 3. dubna.

Do kdy si letos podat daňové přiznání

Pokud jste OSVČ, je to pro vás nezbytností. Jste-li zaměstnanec, může z vás tuto povinnost sejmout zaměstnavatel. Pokud máte zaměstnavatelů více, této náležitosti se nevyhnete. Máte-li datovou schránku, jste povinni podat přiznání elektronicky. Jak nic nezanedbat a vyřešit daňové přiznání včas?

Do stejného v úvodu zmiňovaného data, tzn. pondělí 3. dubna 2017, je samozřejmě nutné také provést platbu daně. Na dorovnání případných nedoplatků pak máte lhůtu 8 dnů. V případě, že máte daňového poradce, můžete být klidnější. Pro vás platí stejný princip, ale pozdější lhůta 3. července 2017. Pokud si daňové přiznání nepodáte vůbec, úřad vás k tomuto kroku samozřejmě nejprve vyzve.

Tolerance daňového řádu vůči opožděnému podání daňového přiznání nebo pozdě uhrazené dani je 5 dnů. V praxi to tedy obnáší to, že za takovéto opominutí vám do pěti dnů nehrozí ze strany finančního úřadu žádný postih. V případě, že se opozdíte více, už je oprávněn k tomu, aby vám udělil sankci. Takzvaný úrok z prodlení se vypočítává z repo sazby České národní banky, která se zvyšuje o čtrnáct procentních bodů. To znamená, že sankční úroková sazba činí konkrétně v současné době 14,75 % p.a. Počítá se od šestého dne prodlení a nejdéle může být vypočítána za pět let prodlení.

Minimální výše pokuty za zapomenuté daňové přiznání činí 500 Kč a maximální výše je nastavena na částku 300 000 Kč. Pokuta je splatná do 30 dnů. V případě, že jste se s daňovým přiznáním pouze opozdili, pokuta na vás čeká poloviční.

 

Co když udělám chybu

Co dělat, pokud jste si uvědomili, že jste daňové přiznání už sice podali, ale s chybou? V případě, že si svůj omyl stihnete uvědomit ještě do řádného termínu odevzdání, nic se neděje. Podáváte si tzv. opravné daňové přiznání. V jejich počtu nejste nijak omezeni. Finanční úřad bude na zřetel brát pouze to poslední odevzdané. Pokud na nedostatky přijdete až po nejzazším termínu odevzdání, čeká na vás daňové přiznání dodatečné. Na něj máte lhůtu, která končí posledním dnem následujícího měsíce od data, kdy jste zjistili chybu. Jestliže na dodatečné daňové přiznání v řádném termínu zapomenete, riskujete pokutu ve výši 5 % stanovené daně. Mimo to na vás čekají i úroky z prodlení za pozdní splacení daně.

Zajímá vás plné znění zákonné tolerance při pozdě podaném přiznání nebo opožděné platbě daně? Klikněte zde.

Komentáře nejsou povoleny.