Na co vám exekutoři nesmí sáhnout?

26. 10. 2017 Články

Pokud nesplácíte své závazky, dříve či později se objeví exekutor vyzbrojený nejen žlutými nálepkami a „vyzdobí“ jimi váš dům nebo byt, ale zajímat ho bude i váš účet a plat. Víte ale, na co vám sáhnout nesmí?

Exekuce na mzdu

Pokud jsou nařízeny exekuční srážky ze mzdy (počítají se z čisté mzdy), vždy vám musí zůstat určitá část platu, nikdy vám exekutor nezabaví celou výplatu. Nezabavitelná částka, která platí od 1.1.2017, vychází z životního minima jednotlivce (3410 Kč) a z normativních nákladů na bydlení v nájemním bytě (5822 Kč) – celkem 9232 Kč. Dvě třetiny z toho, tj. 6154,67 Kč, je ona nezabavitelná částka. Pokud máte doma děti nebo manželku/manžela, pak je za každého z nich navýšena vždy o jednu čtvrtinu (1538,67 Kč). Výjimku tvoří exekuční srážky ze mzdy z důvodu dluhu na výživném. Základní nezabavitelná částka ale není vše, co by vám mělo zůstat – pracuje se pak ještě se zbytkem mzdy. Pokud převyšuje 9232 Kč, pak cokoliv nad tuto částku zabavuje exekutor bez omezení. Tato částka (nebo to, co zůstalo ze mzdy po odečtení nezabavitelného minima) se pak dělí na třetiny – jedna připadá na přednostní poledávky (mezi něž patří v prvé řadě výživné, dále např. pohledávky daňové aj.). Pokud nejsou, částka zůstává dlužníkovi. Druhá je vyhrazena pro nepřednostní pohledávky a zabavuje se vždy. Poslední složka připadá dlužníkovi.

Exekuce na účet v bance

Pokud exekutor nařídí bance blokaci finančních prostředků, je banka povinna vyhovět a zablokovat peníze na účtu do požadované výše. S penězmi nad rámec blokace by mělo být možno dále disponovat. Pokud je na účtě méně, než si žádá exekutor, pak s nimi již disponovat nejde. Podle zákona můžete ale udělat jednorázový výběr ve výši dvojnásobku životního minima jednotlivce (6820 Kč), ale pouze jednou.

[edufiprotected title=”Poznáte rozdíl mezi exekutorem a vymahačem?” subtitle=”Podívejte se” fade=”no”]
[/edufiprotected]

Exekuce na majetek

Exekutor návštěvu u vás doma zpravidla předem nehlásí, abyste neměli možnost nic schovat. Tím, že nebudete doma, nic nevyřešíte. Do vašeho bytu může vstoupit i bez vás se zámečníkem a policií. Díky novele exekutor (až na výjimky) nesmí prodat dům dlužníka při dluhu do výše 30000 Kč, a také byla stanovena a rozšířena skupina věcí, které zabaveny být nesmí:

  • Věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb (svých a své rodiny) nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům.

Jedná se především o běžné oblečení a běžné vybavení domácnosti, tedy vše, bez čeho se v domácnosti jen tak neobejdete, např: kuchyňská linka, nádobí, sporák, lednička, pračka, postel, stůl, židle, atd. (Do běžného vybavení se však nepočítá TV, přehrávače, sedačka, aj. – to vše vám naopak zabavit může.) Dál nesmí zabavit zdravotnické potřeby, nebo potřeby ke studiu či výkonu zaměstnání a podnikání, studijní, naučnou nebo náboženskou literaturu, ani videa či fotografie členů rodiny, osobní písemnosti nebo hračky. Zabavit nelze ani třeba snubní prsten, svatební šaty nebo hodinky s věnováním od osoby blízké, ale ani hotovost do výše dvojnásobku životního minima. Exekutor nemůže zabavit ani zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.

Abyste nemuseli exekuci vůbec řešit, je dobré se jí obloukem vyhnout – nepůjčujte si od nesolidních společností a nepůjčujte si hlavně na věci, bez kterých se obejdete.