Obálky s barevnými pruhy: Jaké noviny vám mohou přinést?

30. 8. 2017 Články

Už se vám to stalo? Otevřete poštovní schránku a z ní na vás zírá obálka s barevným pruhem. Víte, ve kterém dopisu se může skrývat problém? Poradíme vám.

Než se pustíme do vysvětlování toho, jak to vlastně s barevnými pruhy je, musíme zmínit jeden důležitý fakt. A to tzv. doručení fikcí. Podle zákona se totiž písemnost považuje za doručenou i v případě, že si ji adresát nepřevezme nebo nepřečte. Tato lhůta vyprší 10 dní ode dne, kdy si ji mohl adresát vyzvednout. Výjimku zákon umožňuje pouze v případě, že adresát prokáže svou nepřítomnost nebo vážný důvod, proč si zásilku nepřevzal. V takovém případě může požádat o určení neplatnosti doručení.

Jak je to s barvami obálek?

Mezi tzv. obálky s barevnými pruhy můžeme zařadit celkem 5 typů dopisů. Červené, zelené, modré, fialové a žluté. Barevné rozlišení obálek nejčastěji používají orgány veřejné správy nebo státní instituce ale i soukromé firmy. Obálky opatřené barevným pruhem se většina z nás zalekne, protože většinou nevětší nic dobrého. Neplatí to ale ve všech případech, a tak je dobré být na obsah připraven. Důležitý je také fakt, že si obálky s modrým, zeleným a červeným pruhem může koupit kdokoli. Mohou je tak používat třeba soukromé firmy nebo i kamarád, který si z vás rozhodl vystřelit.

Co tedy jednotlivé barvy znamenají?

Zelený pruh

Obálky se zeleným pruhem s oblibou rozesílají orgány státní správy. Uvnitř dopisu tak můžete najít platební rozkazy, soudní předvolání, exekuční nařízení nebo upozornění na dluh. Odesílateli tak mohou být například soudy, exekutorské úřady, Policie ČR nebo úřady. Jedná se o běžné psaní s doručenkou a nejčastěji ho dostanete do vlastních rukou nebo jako obyčejný dopis. I tady ale platí, že pokud si dopis nevyzvednete nebo nepřevezmete, bude od 11. dne považován za doručený.

Modrý pruh

Modrý pruh na obálce většinou nebývá důvodem k panice. Často ho používají ho státní orgány nebo instituce k informačnímu sdělení. Tyto obálky využívají úřady, ministerstva, soudy nebo třeba školy a Policie ČR. Obálka je ale volně v prodeji a poslat ji tedy může kdokoli. V případě, že není dopis určen do vlastních rukou ho za vás může převzít i váš zmocněnec. Je zde ale nutnost podpsání dodejky, která slouží jako potvrzení pro odesílatele.

Červený pruh

Pokud byste měli některé z obálkek věnovat zvýšenou pozornost, bude to právě ta s červeným pruhem. Po červeým pruhem se totiž mohou skrývat zásadní, a často i nepříjemná, oznámení. Takový dopis musíte převzít pouze a jedině vy. Ani váš zmocněnec s plnou mocí nemá právo takové psaní převzít. Při převzetí psaní opět musíte podepsat dodejku, která se vrací odesílateli. Od koho takové dopisy většinou chodí? Npříklad policie ČR si vás může tímto způsobem pozavt k podání vysvětlení, správa sociálního zabezpečení vás může vyzvat k úhradě dluhu za zálohy na pojištění nebo vám škola oznámí rozhodnutí o přijetí nebo vyloučení ze studia. POZOR. I červenou obálku si ale může koupit kdokoli a její obsah vám tak odhalí jen samotné otevření dopisu.

Fialový pruh

Specifickou roli mezi barevnými obálkami mají ty s fialovým pruhem. Jsou vyhrazeny pro službu DINO, tedy Dluhové INkaso Obyvatelstva. Taková obálka vás upozorňuje na dluh, který máte a její obsah vám většinou dává prostor k řešení. Za využití služby DINO dlužník zaplatí poplatek ve výši od 90 do 980 Kč dle výše dluhu a dále třeba 480 Kč za sjednání dohody o splátkovém kalendáři nebo 110 Kč za zjištění informací o stavu závazku. Dopis je nejčastěji doručován do vlastních rukou.

Žlutý pruh

Jeslti na vás ze schánky vykoukl dopis se žlutým pruhem, můžete zůstat klidní. Žádné nebezpečí vám z jeho nitra nehrozí. Obálky se žlutým pruhem totiž rozesílá Česká pošta, která provozuje Datové schránky. Schránky slouží jako elektronické úložiště a jsou určeny k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé. Žluté obálky pošta označuje jako tzv. PIN zásilky a posílá v nich přístupové údaje do schránky.

Komentáře nejsou povoleny.