Osm typů investic. Které vás nenechají spát?

19. 6. 2018 Články
Novinka

Možností investic v Česku není málo. To, že spravovat své finance může být zábavné, vám potvrdí každý, kdo do světa grafů a procent nakoukl, pochopil je a využil. Bohužel je takových pouze malý podíl. Těch, kteří se aktivně starají o svoje portfolio, u nás není mnoho. Majetní většinou raději svěří své peníze nějakému investičnímu správci a nechají se jen pomalu okrádat o svoje peníze prostřednictvím všemožných poplatků – a pak se diví, že jejich peníze nakonec nevydělaly ani na inflaci.

Scénář je klasický: bankovní poradce vidí váš zůstatek na účtu, zvedne telefon a řekne vám, že je zbytečné nechat statisíce nebo miliony ležet na účtu. Domluvíte si s ním schůzku a on, protože za daný produkt má body, které se mu počítají do bonusů, vám „prodá“ ten nejlepší podílový fond. To, že je lepší mít peníze v podílovém fondu místo na účtu, je zcela bez diskuse, jenže problémem podílových fondů jsou jejich vysoké poplatky – jednak za správu (manažerský poplatek – závisí na typu fondu, u těch akciových obvykle ve výši 1 až 2 % ročně) a jednak vstupní poplatek (také závisí na typu fondu; u akciových zpravidla kolem 3 až 5 % jednorázově). Méně častěji se setkáte s výstupním poplatkem (obvykle je odstupňován podle toho, po jaké době vybíráte z fondu peníze a platí se jednorázově). A tím nejméně častým je poplatek za výkon (performance fee), který je zároveň nejférovější, protože se stanovuje podle ročního zisku klienta, nikoliv objemu investice, tak jak je to u manažerského poplatku.

Každopádně je nad slunce jasné, že cílem bankovního nebo finančního poradce není až tak úplně váš výdělek, nýbrž spíše jeho odměna. Proto se nenechávejte napálit na libé řeči o výnosech v řádu desítek procent, a ptejte se spíš na zmíněné poplatky a na porovnání fondu s trhem, na kterém investujete (tzv. benchmark). Najít skutečně dobrý podílový fond je jako hledat jehlu v kupce sena.

Jenže máte i jiné možnosti, jak se svými penězi pracovat. Záleží na tom, jak velké riziko chcete podstoupit, protože některé investiční nástroje vás nenechají spát. Je to s nimi totiž jako na horské dráze. Večer můžete mít +50 % a ráno můžete být bez peněz. Seřadili jsme pro vás proto méně tradiční možnosti investic – podle toho, jak klidně se vám bude spát. Přičemž jednička představuje klidný spánek a desítka bdění a nekončící sledování grafů. Jaký si vyberete?

ETF

ETF je zkratka z anglického Exchanged Traded Fund. Jedná se tedy o burzovně obchodovatelný fond, který si můžete nakoupit u kteréhokoliv českého brokera, pokud máte přes něj vstup do burzovní platformy. Rozdíl mezi ETF a podílovým fondem není velký. ETF je zaměřen na určitý sektor nebo index, který sleduje a kopíruje vývoj ceny. Pro příklad bychom mohli uvést ETF zaměřený na pražskou burzu. Daný fond bude tedy přesně kopírovat výnos nebo ztrátu indexu pražské burzy PX 50. Z našeho výčtu investic je možné považovat ETF za nejkonzervativnější formu investice. Pokud budete držet ETF, neměli byste zažívat divoké noci. Vývoj ETF, který je zaměřen na hlavní světové indexy, je relativně klidný.  Například ETF zaměřený na americký index S&P 500 za poslední rok připsal svým držitelům něco málo přes 20 %.

Akcie

Pojem akcie zná skoro každý. V Česku jsou nejznámější akcie společnosti ČEZ nebo výrobce cigaret Philip Morris z Kutné Hory. Ze světa můžete znát například akcie výrobce spotřební elektroniky Apple nebo výrobce automobilů Volkswagen. Nakoupit akcie můžete v podstatě jakékoliv velké společnosti. Jedinou podmínkou je její veřejné obchodování na jedné ze světových burz. Zde je princip jednoduchý. Nakoupíte akcii a sledujete vývoj ceny. Pokud se firma nenachází zrovna na nějakém milníku (výsledky hospodaření, nový patent, objevení nového léku, uzavření významného kontraktu apod.), pak se hodnota jejích akcií běžně pohybuje v řádu jednotek procent. Výhodou vzhledem k vašemu spánku je fakt, že se s akciemi obchoduje jen po dobu, kdy je burza otevřená. Můžete tudíž klidně spát.

Divočejší akcie

Pokud však sáhnete po akciích méně známých firem, opět se zvyšuje výnos i riziko. Základním pravidlem je fakt, že čím méně známá firma na menším trhu, tím je riziko investice vyšší. Jako příklad divočejší investice do akcií můžeme uvést například akcie společnosti Tech Mahindra obchodované na burze v Bombaji. I když se jedná o společnost, která zaměstnává skoro 120 000 lidí, není přeci jen indický trh natolik vyspělý, a proto zde dochází k většímu kolísání jednotlivých akciových titulů.

Forex

Forex je zkratka z angličtiny vycházející z pojmu Foreign Exchange, tedy obchodování a trh s cizími měnami. Troufnu si tvrdit, že obchodování s měnami je už pro zkušenější investory. Poznat svět měn a proniknout do něj není vůbec jednoduché. Měna daného státu v sobě vstřebává mnoho makroekonomických ukazatelů jako je například hospodářská a politická situace země nebo úrokové sazby a chování centrálních bank. Nejobchodovanější měnou je podle očekávání americký dolar. U obchodování s měnami platí to stejné, co u akcií. Čím je daná měna méně známá (slabší), tím turbulentnější může být její vývoj. Mezi ty nejslabší měny světa, a tudíž i měny s největším rizikem, můžeme jmenovat například zimbabwský dolar, uzbecký sum nebo leone ze Siera Leone. Největším rizikem pro každou měnu je vysoká inflace, proto teď není vhodné držet ani venezuelský bolívar. Za velmi stabilní měny se naopak počítá japonský jen nebo švýcarský frank.

Futures kontrakty

Futures kontrakt je vyjádření směny dvou stran daného zboží za předem stanovenou cenu k určitému datu. Nejčastěji se o futures hovoří v souvislosti s komoditami jako je ropa, zlato nebo zemní plyn. Méně kolísavé jsou právě obchodovanější komodity drahých kamenů nebo zmíněné ropy. Naopak na horské dráze můžete být v případě investice do takových komodit jako je pomerančový džus, sojové boby nebo bavlna. V nějakém státě přijde povodeň a cena roste nahoru; opačným případem je třeba nadúroda – ta zase tlačí ceny dolů, protože je dané komodity dostatek. Vítězem za poslední rok jsou investoři do dřeva, naopak o třetinu spadla cena cukru. Pomocí futures kontraktů můžete ale nakoupit de facto cokoliv. Navíc se s futures obchoduje prakticky celý den jen s krátkou přestávkou. To na spánek nemá moc dobrý vliv.

Certifikáty, opce a jiné deriváty

Certifikát je typ cenného papíru, který vypisují emitenti (nejčastěji banky) na určitou dobu. Emitent se zavazuje vyplatit držiteli certifikátu v danný den cenu certifikátu. Ta je nejčastěji odvislá od vývoje ceny podkladového aktiva, kterým může být akcie, index, měna nebo komodita. Certifikáty se nejvýce obchodují v Německu. Často se certifikáty také obchodují s pákovým efektem (turbo certifikáty). Jejich riziko a kolísavost pak násobně roste.

Opce je smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, která dává právo kupujícímu prodat nebo koupit dané aktivum až do data splatnosti opce. Opce je v podstatě předkupní právo. Kupujete si vlastně „pojištění“ ceny daného aktiva. To staví kupujícího do zvýhodněné role, a proto platí takzvanou opční prémii. Způsobů konstrukce opcí je nespočet, proto se teď nebudeme pouštět do jejich výčtu.

Opce, certifikáty a další finanční deriváty (forwardy, warranty, swapy) patří mezi vysoce rizikové nástroje a měli by je využívat pouze zkušení investoři. O tom, jak budete spát při držení finačního derivátu, rozhoduje derivát samotný. Některé jsou velmi konzervativní, jiné naopak přímo spekulativní a jejich cena je velmi nestálá.

Obchodování na páku

Všechny výše zmíněné deriváty, futures kontrakty i měny se dají obchodovat na takzvanou finanční páku. To pro zjednodušení znamená, že investujete jen z části svých peněz a zbytek z peněz cizích. To, jaký podíl cizích peněz v rámci páky je, rozhoduje o rychlosti růstu nebo poklesu vaší investice. Pokud budete investovat na páku 1:10, znamená to, že růst či pokles bude desetinásobně větší. Když by daný index vzrostl o jedno procento, znamenalo by to desetiprocentní růst vaší investice a stejně tak by tomu bylo i naopak. Obchodování na „margin“, jak se tomuto způsobu ve světě investic říká, je proto vysoce rizikové. Během jednoho dne můžete klidně přijít o všechno, anebo získat dvojnásobek. Pokud budete obchodovat na páku, nepočítejte s klidným spánkem.

Kryptoměny

Hit posledních měsícůkryptoměny. Imaginární, neexistující měny v kybernetickém prostoru. Orwellovské vidění světa. Pro některé dokonalé decentralizované peníze, pro jiné nepochopitelný výmysl „ajťáků“, který nikdy neuspěje. Každopádně dnes jsme ve stavu, kdy je na světě okolo 1 400 kryptoměn. To už je opravdu vysoké číslo. A na vybrané z nich, nejznámější je asi bitcoin, jsou vypsané opce, futures nebo certifikáty s pákovým efektem. Obchodování jakékoliv kryptoměny pomocí pákového derivátu je proto asi to nejrizikovější investování. Troufáme si tvrdit, že to není ani investice pro investory, ale spíše pro gamblery. Někdo ale má hru rád. Ale někomu taky nemusí dát spát…

Komentáře nejsou povoleny.