Pojistné se nemění, minimální zálohy pro OSVČ se ale pro rok 2018 zvyšují

26. 12. 2017 Články

Podnikáte, nebo se chystáte se samostatně výdělečnou činností v roce 2018 začít? Pak věnujte pozornost následujícím řádkům. Přestože se sazby sociálního a zdravotního nezvyšují, rostou od 1. ledna 2018 minimální zálohy pojistného. Odvíjejí se totiž od průměrné mzdy a ta se při dobré kondici ekonomiky zvyšuje.

Všichni podnikatelé platí zálohy na sociální a zdravotní pojistné, které jim stanoví roční přehled podávaný v souvislosti s daňovým přiznáním. Pokud si ale platíte pouze minimální zálohy na zdravotní pojištění, musíte si od ledna 2018 tyto zálohy zvýšit. Nově si proto od ledna změňte trvalý příkaz. Platit budete o 188 korun měsíčně víc, tedy 2024 Kč namísto letošních 1906 Kč.

To samé platí i pro sociální pojištění, pokud jsou Vaše měsíční příjmy řádově nižší než patnáct tisíc korun, což vysvětlíme níže, musíte zaplatit alespoň minimální zálohu.

Když s podnikáním začínáte, automaticky Vám vzniká povinnost platit alespoň minimální zálohy, i když jste třeba zatím nevystavili jedinou fakturu. Na Vaši zdravotní pojišťovnu a na příslušném pracovišti správy sociálního zabezpečení se zaregistrujte jako plátce a až do prvního daňového přiznání můžete platit minimální zálohy. Jak postupovat Vám poradí na živnostenském odboru.

I my Vám v dalším pokračování textu ukážeme tři modelové případy, abyste věděli, jak při výpočtu záloh postupovat. Hlavní je ale pochopit jejich princip a postup, jak se počítají.

Jak se zálohy vypočítávají?

Jak minimální sociální, tak zdravotní pojištění se vypočítává z průměrné mzdy. Protože platí od prvního ledna každého roku, kdy ještě není průměrná mzda za minulý rok známa, dochází se k ní výpočtem, který má oporu ve statistických datech. Jak konkrétně?

Pro rok 2018 se průměrná mzda (nový vyměřovací základ) stanovila z vyměřovacího základu platného pro rok 2016, dále se podle statistických dat vývoje průměrné mzdy za první poletí 2017 určil koeficient nárůstu platů, podle kterého se vypočítá průměrná mzda od 1. 1. 2018.

Samotný výpočet už vůbec složitý není. Vyměřovací základ z minulého období se vynásobí statistiky určeným koeficientem a je to. Takže pro rok 2018 se stanovila průměrná mzda takhle:

Výpočet
28 232 Kč (základ pro rok 2016) x 1,0612 (koeficient) = 29 979 Kč (průměrná mzda pro 2018).

Stejný výpočet se provádí pro každý rok.

Sociální pojištění

Minimální výše sociálního pojištění se následně určuje každý rok stejně a její výpočet odpovídá tomu, jak se počítají odvody na sociální pojištění do každoročních přehledů.

Minimální záloha se odvíjí z poloviny průměrné mzdy 29 979 Kč (tedy 14 990 Kč). Ta slouží jako základ pro výpočet. Její polovina (7495 Kč) se vynásobí výší zákonem stanoveného pojistného (29,2 %, násobí se číslem 0,292). Výpočet je tedy následující:

7495 Kč x 0,292 = 2189 Kč (výše minimální měsíční zálohy)

Tuto částku tedy musejí všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) každý měsíc minimálně odvádět.

Tyto minimální zálohy se vyvíjejí v čase. Díky tomu, že se ekonomice daří a průměrná mzda roste, zvyšuje se pravidelně i tato částka, což dokládá následující tabulka vývoje minimálních záloh za posledních pět let:

 RokMinimální měsíční záloha
 2018 2189 Kč
 2017 2061 Kč
 2016 1972 Kč
 2015 1943 Kč
 2014 1894 Kč

 

 Zdravotní pojištění

U zdravotního pojištění se také výše minimální zálohy odvíjí od průměrné mzdy. Polovina průměrné mzdy 29 979 Kč (tedy 14 990 Kč) se vynásobí 13,5 % (tedy přesněji hodnotou 0,135). Výpočet je tedy následující:

Výpočet
14 990 Kč X 0,135 = 2024 Kč (výše minimální měsíční zálohy)

Tuto částku jsou tedy povinny všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) každý měsíc minimálně odvádět na účet své zdravotní pojišťovny. I zde částka roste, jak dokládá porovnání za posledních pět let:

RokMinimální měsíční záloha
20182024 Kč
20171906 Kč
20161823 Kč
20151797 Kč
20141752 Kč

 

Závěrem přidáváme slíbené tři příklady z praxe:

Příklad 1:
Pokud s podnikáním začínáte tak, jak to plánuje třeba šestadvacetiletá Petra, která si po rodičovské zakládá e-shop s dětským oblečením, musíte až do prvního ročního zúčtování platit alespoň minimální zálohy na sociální i zdravotní pojištění, tedy 2189 Kč měsíčně na sociální pojištění a 2024 Kč na zdravotní pojištění. Nové výše záloh Vám v tomto případě vyjdou až po první ročním vyúčtování.
Příklad 2:
Když začínáte podnikat na vedlejší příjem tak, jako třicetiletý Karel, který si začíná přivydělávat k práci psaním recenzí na počítačové hry, nemusíte platit zálohy na zdravotní pojištění, postačí Vám vyrovnání plateb při ročním podání. Zálohy na sociální pojištění platit první rok nemusíte. Pokud si, jak to plánuje například Karel, vyděláte v roce 2018 méně než 71 950 Kč, tedy méně než 6000 Kč měsíčně, zálohy platit nemusíte ani v dalším roce. Pokud při ročním zúčtování máte výdělky za vedlejší činnost vyšší, zálohy již platit musíte. 71 950 Kč je tzv. rozhodná částka pro vedlejší příjem. Pozor! Její výše se každý rok mění, podobně, jako minimální zálohy. Uvedená hodnota platí pro rok 2018.
Příklad 3:
Pokud podnikáte delší dobu, jako třeba čtyřicetiletý instalatér Petr, nic se pro Vás nemění. Zálohy na sociální i zdravotní pojištění se Vám automaticky stanoví v ročním zúčtování na formulářích pro sociální správu či na zdravotní pojišťovnu.

Pozor si dejte pouze u zdravotního, pokud platíte minimální zálohy, musíte si je pak vždy od nového roku zvýšit tak, abyste platili alespoň stanovené minimum. U sociálního si dejte pozor na minimální zálohy pouze, pokud vyděláváte méně než 15 tisíc měsíčně.

Komentáře nejsou povoleny.