Předčasný důchod láká. Pozor na něj!

8. 1. 2018 Články

Věk odchodu do řádné penze se postupně zvyšuje a pro všechny narozené po roce 1966 se (zatím) zastaví na 65 letech. Pokud však máte odpracovaných dost let, můžete si požádat o předčasný důchod. Na názorných příkladech ukážeme, co tím můžete získat a o co naopak přijít.

Předčasný důchod může být řešením pro nejednoho z nás. Pokud například zastáváte fyzicky náročnou práci, může se stát, že na ni nestačíte. S postupujícím věkem se také často přidávají různé zdravotní problémy, které výkon zaměstnání znemožňují.

Samostatnou kapitolou je, když přijdete o práci, nebo je zavřený podnik, v němž pracujete celý život. Co dál? Než docházet na úřad práce a hledat něco třeba jen na poslední dva roky kariéry, rozhodnete se pak často raději pro předčasný důchod.

Pokud takto buď vy, nebo vaši blízcí uvažují, vězte, že nejste sami. Pro předčasný důchod se podle statistických dat z různých důvodů každoročně rozhodne až třetina seniorů.

Vysvětlíme proto, za jakých podmínek máte na předčasný důchod nárok. Zároveň vás ale musíme připravit na to, že vám v tomto případě výše důchodu klesne. Napořád!

Kdy a jak do předčasného důchodu

Pokud se rozhodnete požádat o předčasný důchod v roce 2018, musíte mít odpracováno alespoň 35 let, nebo 30 let bez náhradních dob, přičemž do náhradních dob se počítá například rodičovská či nezaměstnanost. Druhou podmínkou je, aby vám bylo v době žádosti o předčasný důchod alespoň 60 let.

Pokud tyto podmínky splňujete, pak se váš předčasný oproti normálnímu důchodu sníží podle toho, s jakým předstihem o důchod žádáte. Krácení penze probíhá za každých započatých 90 dní následujícím způsobem:

  • Za prvních 360 kalendářních dnů je to 0,9 % z výpočtového základu. Při předčasném odchodu o 360 dnů tak celkem 3,6 % (4 x 0,9 %)
  • Od 361. do 720. kalendářního dne je to 1,2 % z výpočtového základu. Při předčasném odchodu o 720 dnů tak celkem 8,4 % (4 x 0,9 % + 4 x 1,2 %)
  • Od 721. kalendářního dne dále je to 1,5 % z výpočtového základu.
  • Při předčasném odchodu o 900 dnů činí snížení oproti běžné výši penze plných 11,4 % (4 x 0,9 % + 4 x 1,2 % + 2 x 1,5 %)

Než si ukážeme na konkrétních případech, o kolik se reálná penze sníží oproti běžnému důchodu, na který byste měli nárok při řádném odchodu do důchodu, je na místě znovu zdůraznit, že nižší důchod vám zůstane už navždy a pocítíte to při každé valorizaci.

Důchody se totiž skládají ze základní výměry důchodu, která se v roce 2018 zvýšila na 2700 Kč. Tuto částku dostanou všichni. Další část důchodu se vypočítává z tzv. procentní výměry důchodů, která je od roku 2018 o 3,5 % vyšší. A právě zde vzniká rozdíl. 3,5 % z 10 000 Kč je 350 Kč, 3,5 % z 12 000 Kč je 420 Kč apod. Při každé valorizaci tedy dostanou více ti penzisté, jejichž důchody byly už před valorizací vyšší.

TIP! Zkuste předdůchod

Pokud nechcete mít nižší důchod a spoříte si na penzi dostatečně dlouho a v dostatečné výši v tzv. třetím pilíři, můžete vyzkoušet předdůchod. Ten se na rozdíl od předčasného důchodu nevyplácí ze státního rozpočtu, spoříte si na něj v penzijním připojištění. Když se rozhodnete pro předdůchod, dostanete se k výplatě peněz dříve. Výhodou předdůchodu je to, že stát za člověka platí zdravotní pojištění a roky s předdůchodem se počítají jako roky, kdy člověk platí důchodové pojištění, řádný důchod se vám tedy nesníží

Příklady z praxe

  1.  Pan Květoslav pracoval celý život jako horník v dole. Jenomže důl byl uzavřen a pan Květoslav ve svých téměř 61 letech už nemá chuť absolvovat rekvalifikaci a stěhovat se za prací jinam. Po náročné práci v dole mu také zdraví zcela neslouží. Řekl si tedy, že dožije s manželkou v klidu na chalupě v Beskydech. Zdravý vzduch mu udělá dobře, pro stát už toho udělal dost a co pro něj teď udělá stát? Jaká bude jeho penze?Pan Květoslav je ročník 1957, na šachtu nastoupil v 18 letech a do pololetí roku 2017, kdy byl propuštěn, tedy odpracoval 42 let. Protože měl jako horník celý život nadprůměrné příjmy, vyšla by mu řádná penze 14 500 Kč. Ta se ale nyní bude výrazně krátit.Pan Květoslav si o předčasný důchod zažádá v den svých 61. narozenin, jako muž narozený v roce 1957 má na řádný důchod nárok v 63 letech a 8 měsících, zbývá mu tedy 973 dní. Protože se počítá vždy každých započatých 90 dnů, bude do výpočtu zahrnuto 4 x 0,9 %, 4 x 1,2 % a 3 x 1,5 %.Výpočet tedy bude: 4 x 0,9 % + 4 x 1,2 % + 3 x 1,5 % = 12,9 %Pan Květoslav tedy bude mít důchod trvale o 12,9 procenta nižší. Místo 14 500 Kč tak bude pobírat 12 630 Kč, tedy o téměř 1900 Kč méně. Vzhledem k tomu, že můžou s manželkou prodat byt v Ostravě a po přestěhování na chatu ušetří za nájem, dá se i s takto sníženým důchodem vyžít.
  2. Paní Věra pracovala od vyučení celý život v textilní továrně. Několik měsíců v devadesátých letech byla nezaměstnaná a celkem 2 roky byla na mateřské, když se starala o dceru. Paní Věra je, stejně jako pan Květoslav, ročník 1957, prvního srpna jí bylo 60 a nárok na řádný důchod má při jednom dítěti v 62 letech a 2 měsících.O předčasný důchod se rozhodla zažádala hned na začátku roku proto, že v továrně zavedly nové stroje a ona už se nechce učit manipulaci s nimi, už se na to necítí a hlučného prostředí má za celý život dost.Věře zbývalo v době, kdy se chystala podat žádost o předčasný důchod, do toho řádného 638 dní. Úřednice na sociální správě jí tedy správně poradila, ať alespoň osm dní počká, protože za těchto osm dní by se jí započítalo další devadesátidenní období.Nakonec tedy Věře vyšlo: 4 x 0,9 % + 3 x 1,2 % = 7,2 %Věře se tedy její důchod sníží o 7,2 %, a protože jako dělnice v textilce měla příjem zhruba patnáct tisíc, měla by nárok na důchod ve výši 11 500 Kč. Ten jí bude snížen o 7,2 %, Věra se tedy musí smířit s tím, že bude pobírat penzi 10 672 Kč.

 

Také k předčasnému důchodu si můžete přilepšit

Předčasný důchod vám sice sníží výši penze až do konce života, neznamená to ale, že ztrácíte možnost si přilepšit. Máte dvě možnosti: buď si můžete k předčasnému důchodu přivydělat, nebo jej dokonce přerušit, pokud získáte dobrou nabídku zaměstnání.

Přivýdělek je až do dosažení řádného věku do odchodu limitován takovou výší, která nepodléhá odvodům na sociální/důchodové pojištění. Vydělat si tedy můžete při:

  • zaměstnání malého rozsahu, kde příjem nedosahuje 2 500 Kč měsíčně.
  • Činnosti vykonávané na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč.
  • Výkonu samostatné výdělečné činnosti v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na pojištění (což je v roce 2018 do výše ročního příjmu 71 950 Kč, tedy necelých 6 000 měsíčně).

V momentě, kdy dosáhnete důchodového věku, tato omezení padají a můžete si k důchodu vydělat, kolik chcete. Dokonce, když budete pracovat dál, můžete za 360 dní, kdy po vzniku nároku na důchod při jeho současném pobírání dál pracujete, požádat o zvýšení důchodu. Podmínkou je, abyste v této době platili sociální pojištění.

Přerušit předčasný důchod si můžete, když v době, než dosáhnete důchodového věku, začnete znovu pracovat. Tuto skutečnost musíte ohlásit na správu sociálního zabezpečení, výplata předčasného důchodu se vám pozastaví. Zároveň se vám podle odpracovaných dní důchod může zase zvýšit. Po dosažení důchodového věku se vám výplata penze obnoví. Pracovat samozřejmě můžete dál.

Komentáře nejsou povoleny.