Připravte se na roční vyúčtování energií.

10. 1. 2018 Články

Okamžik pravdy se blíží. Jak se připravit na roční vyúčtování energií? Jen co se vzpamatujeme z Vánoc, už se na naše peněženky blíží útok dalšího nebezpečného predátora: ročního zúčtování energií. Jak se nejlépe připravit na to, abychom se vyhnuli nepříjemným překvapením? A co udělat, když už nás faktura s nedoplatkem nepříjemně překvapí?

Za energie platíme po celý rok svému dodavateli zálohy. Když jsou dobře nastavené, při ročním zúčtování by se částka zaplacená na zálohách a vyúčtování neměly příliš lišit, maximálně třeba do výše jedné zálohy.

Pokud bydlíte v bytě, nemělo by pro vás roční zúčtování představovat žádný extrémní strašák, i když v případě, když využíváte plyn či elektřinu také na vytápění a na ohřev vody, mohou být roční faktury také docela vysoké. K výraznému nedoplatku přesto může dojít snad jen v případě, kdy jste byt předtím neužívali buď vy, nebo jeho minulý majitel a zálohy tak byly nastavené na minimum.

Roční vyúčtování naopak může znamenat velkou nepříjemnost pro majitele rodinných domů. V nich se výdaje na energie pohybují v desítkách tisíc a nepříjemnost při ročním zúčtování může přinést například i jenom extrémně tuhá zima, během níž si přitopíte, abyste doma nezmrzli.

Myslete na možné potíže předem

Samozřejmě záleží na tom, čím topíte a jak ohříváte vodu. Proto je těžké určovat částku, kolik za rok zaplatíte. Pro vytápění a ohřev vody plynem pro rodinný dům je potřeba počítat s částkou od třiceti tisíc ročně výš, u elektřiny řádově o deset tisíc víc. Elektřina je obecně dražší než plyn, a proto utratíte víc. Nejlevnější jsou tuhá paliva (uhlí, dřevo), ta si ale kupujete sami.

Záleží také na tom, jak moderní kotel máte, máte-li zateplený dům, a především na tom, jak moc ho vytápíte. Každý jeden stupeň navíc představuje velký rozdíl!

S ročním vyúčtováním přitom může paradoxně zahýbat i léto. Třeba když si pořídíte klimatizaci, která v parných dnech jede na plno. Nebo stačí postavit bazén a ohřívat v něm vodu. Měřidla se také pořádně protočí.

Takže vždycky, když je něco jinak než obvykle, počítejte raději s nemilým překvapením a na roční zúčtování si vytvářejte průběžně rezervu. Třeba si stačí odkládat tisícovku nebo dvě tisícovky měsíčně stranou. Když pak peníze nebudete na vyúčtování za elektřinu potřebovat, získáte příjemný bonus. Uplatnění pro volné peníze jistě najdete.

Hlavní je v každém případě správně nastavená výše záloh. Když platíte víc, vznikne přeplatek, když platíte méně, budete muset nedoplatek uhradit. Výši záloh vám zpravidla navrhne dodavatel podle zúčtování za minulé období. Vy si můžete samozřejmě zálohy upravit i v průběhu roku. Ale ruku na srdce: kdo by na to myslel a hrnul se dobrovolně za dalším úřadováním.

Jak nejčastěji vznikají nedoplatky?

  • Vyšší spotřeba energie. Například chladnější zima, zmíněné vyhřívání bazénu nebo třeba vytápění většího počtu místnosti, růst spotřeby teplé vody (např. kvůli miminku) apod.
  • Špatně nastavené (nízké) zálohy. Zejména, pokud např. byt nebyl v minulém roce využíván.
  • Chyba spotřebičů. Například kotel spíná častěji, než by měl a bylo by potřeba ho opravit.
  • Zvýšení ceny energií v průběhu roku.
  • Chyba při odečtu.

Kdy je naopak nejčastěji přeplatek?

  • Nižší spotřeba energie, třeba po výměně kotle, zateplení domu nebo po mírné zimě.
  • Změna způsobu vytápění. Například větší využívání krbových kamen, které dům částečně vyhřejí.
  • Příliš vysoké zálohy.
  • Změna dodavatele, který vaše platby zlevní.

Přeplatek je příjemnější věc. Dodavatel jej buď použije na příští zálohy, nebo Vám jej zašle na účet. Od určité částky nebývá problém se na navrácení peněz dohodnout. Pokud nedošlo v předešlém roce k mimořádné situaci (například mírná zima, dlouhý pobyt mimo domov apod.), můžete si zálohy snížit. Ale opatrně, abyste se za rok nevystavili opačnému riziku.

Co s nedoplatkem?

Nedoplatek je velká nepříjemnost. A protože se roční zúčtování provádí zpravidla v jarních měsících (kdy přesně, to neovlivníte, odečty provádí distributor energií, tedy elektřiny a plynu), může vám vysoký nedoplatek klidně zkazit léto a dovolenou.

Takže pokud cítíte, že by zálohy nemusely být správně nastaveny, raději si začněte odkládat peníze stranou, jak už jsme uvedli, ať následný šok není tak velký. Ideální je, když máte pro účely nenadálých příjmů vybudovanou rezervu, z níž vysoký nedoplatek uhradíte.

Ale co když Vám přijde například faktura na dvacet tisíc a nemáte na její zaplacení? V první řadě doporučujeme: postavte se k problému čelem. Když se budete tvářit, že se nic neděje, nedoplatek za vás nikdo neuhradí, a ještě zaplatíte další peníze za upomínky. Při takovémto jednání také poklesne ochota dodavatele s vámi nastalý problém řešit.

Přitom situace nemusí být beznadějná. Solidní dodavatel, pokud bude stejně solidní jednání z vaší strany, se s vámi dohodne na splátkovém kalendáři. Když se částka rozdělí a rozloží v čase, nemusí být nakonec likvidační a postačí, když se mírně uskromníte. A nezapomeňte si rovnou správně nastavit výši záloh.

Variantou jsou samozřejmě půjčky. Když nemůžete peníze získat v rámci rodiny a váš rozpočet je napjatý, nic jiného vám nezbývá. Vždy ale pečlivě volte poskytovatele s transparentními podmínkami úvěru, abyste nakonec nevyřešili jeden problém tak, že rovnýma nohama skočíte do druhého.

Dá se vyúčtování reklamovat?

Ano, reklamace je možná. Musíte si ale být jisti, že skutečně došlo k omylu. Jinak si reklamací moc nepomůžete. Samozřejmě je možné, že při odečtech udělal pracovník distribuce chybu. Pokud se částka za energie dramaticky liší od částek v minulých letech a na vaší straně nedošlo k žádné významné změně životního stylu, je to dokonce pravděpodobné.

Pak můžete reklamaci písemně sepsat, odeslat poštou svému dodavateli a ideálně ji podložit věcnými argumenty (fotografie stavu měřidel, faktura za minulé období apod.). Dodavatel se k reklamaci musí do 15 dnů vyjádřit. Ale pozor, povinnost zaplatit fakturu vám podáním reklamace nezaniká! Pokud ji dodavatel uzná, částku vám vrátí až zpětně.

Komentáře nejsou povoleny.