Příspěvek na živobytí: nově také s poukázkami místo peněz

15. 12. 2017 Články

Jednou z výhod dnešní doby je, že se o nás stát dokáže v případě vážných problémů postarat. Existuje řada sociálních dávek, které nás v případě nouze nenechají padnout. Jak už to ale bývá, občas tyto dávky někteří zneužívají. Proto bylo nově u příspěvku na živobytí nově zavedeno, že je částečně vyplácen v poukázkách. Pro koho je tato dávka určena?

Ekonomice se daří, průměrná mzda atakuje 30 tisíc korun měsíčně. Férově je ale potřeba dodat, že dvě třetiny z nás na průměrnou mzdu nedosáhnou a rodinné rozpočty jsou často i dnes pořádně našponované. Rezervy není z čeho vytvořit.

Stačí pak málo, například, když je maminka je na rodičovské, tatínek přijde o práci nebo je po úraze v dlouhodobé pracovní neschopnosti a rodinu navíc tíží splátky půjčky. Zkrátka je zle. Lidé, kteří žijí sami, se mohou propadnout ještě snáze.

Přesně v takové situaci pomůže stát, který může takovéto rodině či jednotlivci pomoci příspěvkem na živobytí. Nejde o závratnou sumu. Na naplnění základních potřeb ale postačí. Jak se vypočítává, zjistíte například v naší kalkulačce ZDE.

Jak si o příspěvek požádat

Když se jako rodina dostanete do tíživé situace a nevycházíte, obraťte se na úřad práce. Tam vyplníte žádost, doložíte svou situaci za poslední tři měsíce (v případě náhlého prudkého poklesu příjmů stačí i jeden měsíc).

Výhodou je, že pro určení příspěvku na živobytí se nezapočítávají všechny příjmy a v plné výši, takže na dávku dosáhne více lidí.

Úřad práce se bude zajímat o:

 • Příjmy ze zaměstnání, které započítá ze 70 %.
 • Příjmy z nemocenských dávek (mateřská, nemocenská, ošetřovné) započte z 80 %.
 • Podpora v nezaměstnanosti se započítá také z 80 %, stejně tak i důchody.
 • Příjmy z pronájmů, rodičovského příspěvku, přídavků na děti nebo alimenty se započítávají v plné výši.

Naproti tomu doplatky na bydlení a příspěvky na bydlení se nezapočítávají vůbec. Ale pozor. Úřadu musíte také přiznat svůj majetek. Je jasné, že pokud máte cenný majetek, který můžete prodat, nejste na pomoc státu odkázáni.

Když se na úřadu doberete výsledku, odečtou se od něj přiměřené náklady na bydlení, které tvoří maximálně 30 % příjmu (v Praze je to 35 %). Výsledná částka se porovná s životním minimem, tedy společensky uznanou hranice měsíčního příjmu, která má pokrýt základní potřeby jako je jídlo, oblečení a hygienu. Pokud je nižší, máte na příspěvek nárok.

Životní minimum pro rok 2017

 • 3410 Kč pro jedince,
 • 3140 Kč pro prvního dospělého v domácnosti,
 • 2830 Kč pro druhého (a každého dalšího) dospělého,
 • 1740 Kč pro dítě do 6 let,
 • 2140 Kč pro dítě 6–15 let,
 • 2450 Kč pro dítě 15–26 let

Nově také v poukázkách

Bohužel u každé dávky platí, že se ji někdo snaží zneužívat. Nebo alespoň využívat k něčemu jinému, než k čemu je primárně určena. Není výjimkou, že se najdou lidé, kteří za příspěvek na živobytí nakupují alkohol, v horším případě ho utratí v herně. Proto od letošního prosince platí, že část této dávky úřad proplácí v poukázkách.

Nejde o klasické stravenky, kromě jídla za ně lze ve vybraných obchodech nakupovat také další potřeby jako je oblečení, hygienické potřeby, věci pro děti včetně školních potřeb. Žádný alkohol ani tabák. V poukázkách se vyplácí třetinadvě třetiny dávky podle toho, kde její příjemce bydlí. Zjednodušeně řečeno, kdo bydlí na vsi, kde poukázky uplatní hůře, dostane více peněz.

Poukázky jsou v nominální hodnotě od 20 do 500 korun a na úřadech práce vždy dostane jejich příjemce informaci, kde je může použít.

Dávku udrží veřejné práce

Další zpřísnění platí již déle. Po půl roce, kdy užíváte dávku na živobytí, klesne její výše z životního na tzv. existenční minimum. V praxi je to z 3410 na 2200 Kč. Více peněz dostanete jen, když se zapojíte do veřejné služby. Důvod je jasný: úřady hodnotí, jestli se příjemce dávky snaží, a když už si nesežene práci, zapojí se alespoň jinak.

Konkrétně si můžete polepšit o:

 • 484 Kč při alespoň 20 hodinách veřejné služby měsíčně, dostanete tedy 2684 Kč
 • 605 Kč při alespoň 30 hodinách veřejné služby měsíčně, pak dostanete 2805 Kč

Jak už jsme uvedli na začátku: dávky pomohou, ale rozhodně neslouží k tomu, abyste je, když ta situace nastane, pobírali dlouhodobě. Pokud vám slouží zdraví, je v době rekordně nízké nezaměstnanosti hlavním cílem hledat si práci a vrátit se alespoň na dřívější standard.

Komentáře nejsou povoleny.