Splátkový kalendář: Jak ho domluvit s veřiteli?

12. 9. 2017 Články
Vzor ke stažení

Ocitnout se ve finančních potížích je stresující a traumatické. Nevíte, jak se z nich dostat? Pokud jste v situaci dlužníka, který z jakéhokoliv důvodu přestal splácet, pak se snažte neztratit nervy a už ani minutu času, jednejte ihned!

 

 

Exekuce a dluhy

Nejsou pouze výhradní doménou těch lidí, kteří si půjčují u bank či nebankovních institucí. Vlastně si ani nemusíte půjčovat – častou cestou na exekutorův „black list“ může být i dluh na nájemném či za energie, neplacené alimenty, nebo i nezaplacené pokuty za jízdu na černo. Způsobů je nepřeberné množství a většina finančních potíží bývá způsobena okolnostmi, které mohly nastat mimo vaši kontrolu, například ztráta zaměstnání pro nadbytečnost, nemoc, selhání vztahu, atd. A problém mající jméno exekutor na sebe nenechá dlouho čekat.

Nezaplacená splátka nebyla náhoda?

Je lepší problémům s exekutory raději předcházet, a tak reagujte ihned. Ideální je kontaktovat věřitele ještě dřív, než se zpozdíte se splátkou v běžném termínu splatnosti. Pokud budete vynechávat splátky, nevyzvedávat upomínky, ignorovat telefonáty a přehlížet všechny pokusy o dohodu na náhradním řešení, problémy tím nezmizí. Naopak. Dluh naroste ještě kvůli pokutám a úrokům z prodlení aj. Určitě svůj problém tedy sdělte věřiteli. Banky podle Bankovního kodexu jsou povinné zabývat se finančními potížemi klientů s pochopením a vstřícností. Situace se pak řeší dohodou na nových podmínkách úvěru – prodloužení doby splatnosti, odložení splátek nebo změnou jejich výše. Pokud se osobního jednání bojíte, je vhodné využít poradenské služby, které vám pomůžou s jednáním i právními úkony. Určitě není rozumné řešit problém další půjčkou, vytloukání klínu klínem se většinou otočí proti vám. A na závěr je dobré hledat chybějící peníze na splátky nejdřív především u sebe: udělejte si důkladnou inventuru příjmů a výdajů. Další možností je zamyslet se nad lepším ohodnocením a zda byste nenašli lépe placenou práci.

 

[edufiprotected title=”Jednoduchý splátkový kalendář” subtitle=”Stáhnout zdarma” fade=”no”]

Splátkový kalendář zde

[/edufiprotected]

Příklady nejběžnějších institucí a jak řeší splátkový kalendář

Finanční úřad

Možnosti domluvy na splátkovém kalendáři jsou popsány v zákoně v § 156 odst. 1, pís. a) až e), Zákona č. 80/2009 Sb. Daňový subjekt může podat žádost vždy, ale FÚ ji může povolit jen v některých situacích, a to v případě:

  • že by neprodlená úhrada znamenala vážnou újmu,
  • že byla ohrožena výživa daňového subjektu anebo osob na jeho výživu odkázaných,
  • že by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání (přičemž výnos z ukončení podnikání by byl ale pravděpodobně nižší, než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období),
  • že není možno vybrat daň najednou,
  • důvodného očekávání částečného anebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

VZP

Splátkový kalendář lze domluvit za předpokladu, že nehrozí zhoršení vymahatelnosti dluhu a o individuálních podmínkách rozhoduje náměstek ředitele VZP.

Česká správa sociálního zabezpečení

Žádost lze podat na místě příslušné ČSSZ, pak sjednání splátkového kalendáře na dluh na pojistném je možné. Kromě klasických splátek se hradí také penále, které činí 0,025 % za každý den ode dne splatnosti první splátky. Doba splácení nesmí ale překročit 36 měsíců.

Komentáře nejsou povoleny.