Velký přehled přídavků na děti. Jaké změny přinese rok 2018?

27. 11. 2017 Články

Už jste o tom asi slyšeli. Rok 2018 s sebou přinese i několik dobrých zpráv – mimo jiné zvýšení přídavků na děti. Máme pro vás shrnutí toho, co přinese novela zákona o státní sociální podpoře, která začne platit od 1. ledna 2018. Zavádí několik změn v oblasti přídavků na dítě – mění se jak podmínky, podle kterých se posuzuje nárok na tyto sociální dávky, ale i výše samotných příspěvků. Chete se dozvědět víc? Tak čtěte!

Co je to přídavek na dítě a komu je určen:

Přídavek na dítě je základní dlouhodobá dávka určená chudším rodičům, kteří nezvládají hradit náklady spojené s výchovou a výživou svých dětí. Stát je podporuje právě prostřednictvím přídavku na dítě. Na tuhle dávku však nemají nárok přímo rodiče, ale jejich nezaopatřené dítě. Pojmem nezaopatřené dítě se podle zákona rozumí dítě do skončené povinné školní docházky (až se vyučí nebo dostuduje), ale i potom, nejdéle však do 26 let. Má to ale své podmínky. Nárok tedy máte, pokud:

  • se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání, tedy: nepřetržitě studuje na střední, vyšší odborné či vysoké škole v Česku (studium v cizině se uznává pouze pokud je úroveň studia, podle rozhodnutí ministerstva školství střední či vysoké školy stejná jako v ČR), anebo se připravuje ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností (osoby se zdravotním postižením).
  • se dítě nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo pracovat kvůli nemoci či úrazu.
  • dítě není schopno pracovat z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Nezaopatřené dítě je ale i osoba, která už dokončila povinnou školní docházku, ale ještě jí nebylo 18 a je vedená na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, jenže ještě nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, ani na podporu při rekvalifikaci.

Na jaké změny se máme připravit?

Nejdříve začneme zprávou o změně, která začala platit už letos, konkrétně 1.10.2017. Úřad práce doteď přiznával či zamítal přídavky na děti podle příjmů vykázaných domácností za celý předchozí kalendářní rok. Nyní dokládáme svou ekonomickou situaci pouze za předchozí čtvrtletí.

Příklad
Pokud žádáme dávku na říjen, listopad, prosinec, potřebujeme doložit už jen příjem za červenec, srpen, září.

Hlavní změny nabudou účinnosti až 1.1.2018. Doposud měly na přídavek na dítě nárok ty domácnosti, které mají čistý příjem maximálně 2,4 násobek životního minima, od nového roku ale může domácnost dosahovat až 2,7 násobku životního minima. Znamená to, že se zvětší okruh rodin, které by na něj měly dosáhnout. Stačí navštívit nejbližší pobočku Úřadu práce, vyzvednout si tam formulář žádosti a vyplnit ho.

 

 

Trocha teorie o životním minimu: je to zákonem stanovená nejnižší hranice příjmu, která má umožnit zajištění jídla, základních hygienických potřeb či oblečení. Nezabývá se pokrytím nákladů na bydlení – ty řeší jiný typ příspěvků. Pro jednotlivce je životní minimum částka 3 410 Kč, pokud žije sám. „Rodinou“ jsou ale myšleny všechny osoby, které obývají společnou domácnost a jsou posuzovány společně – jak jejich příjmy, tak i náklady na živobytí. Životní minimum pro rodinu je tedy vypočítáváno takto:

Pro prvního dospělého v domácnosti3 140 Kč
Pro druhého (a každého dalšího) dospělého2 830 Kč
Dítě do 6 let1 740 Kč
Dítě 6 až 15 let2 140 Kč
Dítě 15 až 26 let (nezaopatřené)2 450 Kč

 

 

Další změna vyvolává spíš smíšené emoce. Měsíční přídavky zůstávají sice rozdělené podle věku dítěte, protože si každý jistě představí, že předškolák toho sní poněkud méně, než puberťák. Od ledna 2018 ale budou nově odstupňované i podle rodinných výdělků. To znamená, že ti nejchudší, kdy ani jeden z rodičů nemá vůbec žádný příjem, dostanou nejméně. Změny můžete vidět v tabulce níže.

Příklad
V jednom bytě společně hospodaří Novákovi. Paní Nováková s panem Novákem a dva předškoláci do 6 let. Pokud sečteme částky životního minima (3 140 + 2 830 + 1 740 + 1 740 = 9 450 Kč) a výsledek vynásobíme číslem 2,7, vyjde nám částka 25 515 Kč, což je pro Novákovi strop čistého měsíčního příjmu, kdy ještě mají nárok na „státní kapesné“.

Věk dítětedo 31.12.2017od 1.1.2018
všichnibez příjmus příjmem
do 6 let500 Kč500 Kč800 Kč
do 15 let610 Kč610 Kč910 Kč
do 26 let700 Kč700 Kč1 000 Kč

 

Co Úřad práce uzná jako příjem, který zakládá nárok na zvýšené dávky? Musíte mít příjmy ze zaměstnání, nebo jiné výdělečné činnosti, případně to může být i podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Či důchod. Mohou to být i nemocenské dávky – nemocenská v době pracovní neschopnosti nebo „mateřská“ (peněžitá pomoc v mateřství), případně i rodičovský příspěvek či příspěvek na péči o osobu do věku 18 roků.

Změny ve stručném shrnutí:

  • Nyní dokládáme svou ekonomickou situaci pouze za předchozí čtvrtletí (platí od 1.10.2017, předtím se dokládalo za celý předchozí rok)
  • Domácnost může dosahovat až 2,7 násobku životního minima (platí od 1.1.2018, předtím pouze 2,4 násobek)
  • Přídavky jsou nově odstupňované i podle rodinných výdělků (platí od 1.1.2018, doposud na výdělku nezáleželo

Komentáře nejsou povoleny.