Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby mi společnost Autotým, s.r.o., IČ: 030 40 836 , se sídlem Praha, Hráského 2231/25, Chodov, PSČ 148 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226832 (dále jen „Autotým“), zasílala obchodní sdělení, a to především novinky z webu Edufi.cz (dále jen „Edufi“), články, kalkulačky, kvízy a nové e-booky, to vše prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři, a aby společnost Autotým za tímto účelem zpracovávala mé osobní údaje poskytnuté ve formuláři v rozsahu: e-mailová adresa
(dále jen „Osobní údaje“).

Poskytovatel souhlasu má právo na přístup k Osobním údajům, právo na opravu Osobních údajů, jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Autotým je oprávněn Osobní údaje zpracovávat automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím svého informačního systému.

Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“);

Souhlas je udělen na dobu 6 měsíců a může být kdykoli odvolán, a to formou zaslání e-mailové žádosti na adresu: info@edufi.cz.