Akceptační úvěr

Akceptační úvěr je typ krátkodobého úvěru, při kterém banka přijímá od klienta cizí směnku vystavenou na předem dohodnutou částku a lhůtu. Nejčastěji se používá jako forma pojistky pro dodavatele zboží v obchodu. Akceptační úvěr poskytují banky jen svým nejlepším klientům. Banka se totiž za klienta zaručuje svým jménem a stává se hlavním, takzvaným směnečným, dlužníkem. Klient pak podle závazku musí složit bance peníze na pokrytí závazku před splatností směnky. V opačném případě se akceptační úvěr mění na úvěr peněžní.