Anuita

Anuita je pravidelná platba dluhu, která probíhá ve stejných časových intervalech (nejčastěji měsíčních, čtvrtletních nebo ročních) a nemění se u ní výše splátky. Anuitní splátka se skládá ze dvou částí: úmoru, tj. samotné splátky vypůjčených peněz (jistiny dluhu), a úroku