Beneficient

Beneficient je určená fyzická nebo právnická osoba, která má nárok na výnos z určitého majetku spravovaného třetí osobou. Tento majetek může pocházet například z trustu nebo svěřeneckého fondu. Základním principem obou zmíněných forem je záměrné oddělení majetku od původního vlastníka. U trustu vlastnická práva přecházejí na správce (trustee), kterého jmenuje zakladatel trustu. Majetkem trustu se může stát jakýkoli majetek zakladatele – hotovost, nemovitosti, akcie, ale i celé společnosti, případně i majetek nabytý v budoucnu. Správce zajišťuje hospodaření a plnění zakladatelovi vůle. Svěřenský fond je zjednodušeně soubor majetku vyčleněný ke zvláštnímu účelu, spravovaný správcem ve prospěch beneficienta. Majetek se v tomto případě stává spravovaným majetkem bez vlastníka. Svěřenský fond není právnická osoba, nemá právní subjektivitu. Zároveň není ani věcí v právním smyslu a tudíž není předmětem právních vztahů.