Bezhotovostní platební styk

Za bezhotovostní platební styk označujeme takové platby, které se uskuteční aniž bychom museli manipulovat s fyzickými peněžními prostředky tedy bankovkami a mincemi. V současné době se jedná o nejpoužívanější metodu převodu peněz. Mezi hlavní výhody bezhotovostních převodů mezi bankovními účty patří rychlost, bezpečnost a přehlednost transakcí. Rozlišujeme úhradovou a inkasní formu placení.Při úhradové formě plátce zadává příkaz k úhradě, stanoví výši a den, kdy má být platba provedena, banka z jeho účtu prostředky odepíše a odešle na účet příjemce, obě strany jsou o provedení úhrady informovány výpisem z účtu. U inkasní formy zadává výši platby a den platby příjemce peněz. Majitel účtu dává k platbě svolení a stanoví maximální výši inkasa.