Bianco směnka (Blanco směnka)

Bianco směnka (také blanco směnka nebo neúplná směnka) je druh cenného papíru, který kryje dluh podle zákonných podmínek. Při vystavení záměrně neobsahuje některé údaje, například datum splatnosti nebo výši dlužné částky. V případě, že dlužník úvěr nesplácí, banka vyplní aktuální dlužnou sumu na bianco směnku a následně začne vymáhat vyrovnání této dlužné částky soudně. Bianko směnka se stává platnou a úplnou až okamžikem jejího vyplnění. V dohodě o vyplnění bianko směnky si smluvní strany dohodnou způsob jejího doplnění.