Bonita

Bonita je hodnocení vaší schopnosti splácet úvěr. Vyjadřuje se číselnou hodnotou, která je výsledkem takzvaného scoringu. Dosažené skóre je součtem hodnocení předem stanovených kritérií a určuje, zda od banky dostanete úvěr a za jakých podmínek. Bonita jednoduše vyjadřuje vaši schopnost dostát svým závazkům. Je to vaše důvěryhodnost v očích banky vyjádřená v konkrétní číselné hodnotě.