Brutto

Brutto v překladu znamená hrubý nebo celkový a nejčastěji se používá ve spojení s příjmem (brutto příjem = hrubý příjem). Označuje se také zkratkou btto.