Celkové náklady na úvěr

Celkové náklady na úvěr zahrnují všechny náklady jako jsou úroky, provize, daně a ostatní poplatky spojené s poskytnutím úvěru, které musí spotřebitel zaplatit v souvislosti s úvěrem. Do nákladů se započítávají také doplňkové služby jako pojištění splácení, výzva k úhradě splátky nebo penále.