Čerpání půjčky (čerpání úvěru)

Čerpání půjčky určuje, jakým způsobem si klient vybere finance z úvěru. Podmínky čerpání vymezuje úvěrová smlouva, kterou klient uzavírá s bankou (věřitelem). Finanční prostředky lze čerpat jednorázově nebo postupně.