Cross default

Jako cross default se označuje platební neschopnost dlužníka, tedy neschopnost uhradit své závazky vůči věřiteli ve stanovené časové lhůtě. Tento stav se týká jak peněžních, tak nepeněžních závazků vyplývajících ze smluvních podmínek. Obvykle se ve smlouvách sjednává i tzv. prahová částka, která má vznik cross default omezit.