Debet (debit)

Debet je jakýkoli dluh, dlužná částka nebo záporný zůstatek na běžném účtu.