Degresivní splácení

Degresivní splácení je forma splácení hypotečního úvěru. Na začátku hypotéky platíte vyšší splátky, které se s postupujícím časem snižují. Vyššími počátečními splátkami rychleji splácíte jistinu (peněžní částku, kterou jste si půjčili), čímž se rychle sníží úroky. Degresivní splácení je méně časté než progresivní splácení a je vhodné například pro starší žadatele o hypotéku, u kterých se dá předpokládat, že se jejich příjmy budou snižovat.