Dluhopis

Dluhopis neboli obligace je jedním z nejrozšířenějších cenných papírů. Dlužník se v ní zavazuje zaplatit přesně stanovenou částku podle předem dohodnutých podmínek.Dluhopis je cenná listina, ve které se dlužník zavazuje zaplatit přesně stanovenou částku podle předem dohodnutých podmínek. Vystavuje ho vždy dlužník (emitent), což je v tomto případě banka, stát, podnik nebo jakákoli fyzická osoba. Kritériem k vydávání dluhopisů je zápis v obchodním rejstříku. S dluhopisem je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách a vyplacení slíbených výnosů.