Dlužník

Dlužník je osoba, která má nějaký dluh a tento musí splatit věřiteli. Pro věřitele znamená dluh určitou pohledávku. Dlužníkem může být jak fyzická, tak právnická osoba. V případě, že dlužník neuhradí dlužnou částku do stanoveného termínu, stává se z něj neplatič. Můžete se setkat i s pojmem poddlužník, což je osoba, která má dluh vůči dlužníkovi.