Doklad totožnosti

Doklad totožnosti je průkaz, který obsahuje oficiálně potvrzené základní údaje o svém držiteli, obvykle zejména jeho celé jméno, datum narození a fotografii, ale může obsahovat i další údaje, jako například rodné číslo, adresu trvalého bydliště, povolání, titul nebo národnost. Za takový průkaz, který je nutný k vyřízení formalit spojených s úvěrem, považujeme občanský průkaz, řidičský průkaz, rodný list, cestovní pas, zbrojní průkaz a další. Záleží vždy na konkrétní bance, které průkazy totožnosti akceptuje.