Dotace

Dotace je poskytnutí finančních prostředků ze strany státu, územněsprávního celku (kraje, obce nebo městské části) nějakému subjektu, která má za cíl snížit cenu fyzického objektu nebo služby, které jsou ve veřejném zájmu. V případě, že se jedná o dotaci směřovanou od soukromého subjektu, je vhodnější používat termín charita či sponzorský příspěvek. Dotace může a nemusí mít konkrétní účel a zpravidla bývá nevratná. Dotace se také obyčejně chápe jako veřejná podpora zejména investičních nákladů projektu. Obecně se jako dotace chápe program, který se podílí na financování investičních nákladů projektu 80 a více procenty. Často dochází k záměně významů pojmů dotace a grant.