Eskont

Eskont je proces, při kterém se kapitál ve formě nezaplacené pohledávky přemění na formu úvěru. Takovou pohledávku odkoupí třetí osoba, která pohledávku přebírá ještě před lhůtou splatnosti a po sražení úroků ode dne koupě pohledávky po datum splatnosti.