Eskontní úvěr

Eskontní úvěr je nejrozšířenější a nejbezpečnější typ směnečného úvěru, který se využívá pro krátkodobé financování potřeb podniků. Podstatou takového eskontního úvěru je, že obchodní banka odkoupí směnku za zboží, služby nebo jiné statky od jejího majitele před lhůtou splatnosti. Eskontní úvěr se poskytuje ve výši jmenovité hodnoty směnky a za normálních okolností ji zaplatí třetí osoba místo úvěrového dlužníka.K hlavním výhodám patří zejména rychlé získání peněžních prostředků před splatností směnky a nízká úroková sazba. Hlavní nevýhodou je tzv. diskont, částka, kterou si banka odečte od nominální hodnoty směnky (částka uvedená na směnce), a také další poplatky spojené s realizací úvěru. Výši diskontu ovlivňují data splatnosti směnky. Diskontní sazbu určuje Česká národní banka. Od ní se odvozuje úroková sazba a bankovní poplatky spojené s realizací eskontního úvěru.