Fixace úrokové sazby

Fixace úrokové sazby je období, na které vám banka garantuje určitou úrokovou sazbu. Úroková sazba je smluvně dohodnutá a banka ji tak nemůže během tohoto období měnit. Pro každého může být vhodná jiná délka fixace, nelze tak obecně říct, jaká doba fixace úrokové sazby je nejvýhodnější. V nejčastějších případech trvá 1, 3, nebo 5 let, výjimkou není ale i doba delší.