Grant

Grant je finanční podpora udělená jednotlivci nebo kolektivu na vyřešení předem zadané úlohy, která mívá veřejně prospěšný účel. Grant se obvykle uděluje ve veřejné soutěži na základě předloženého projektu. V evropském prostředí chápeme grant především jako finanční prostředky směřující od institucí na podporu vědeckých, výzkumných, případně i kulturních projektů.