Hypoteční správce

Hypoteční správce je fyzická osoba, která dohlíží na průběh hypotečních obchodů podle zákona. Zároveň hlídá vydávání a prodej hypotečních zástavních listů (HZL). Hypotečního správce jmenuje a odvolává z funkce Česká národní banka.