Hypotéka

Hypotéka je nejčastějším typem úvěru, který se využívá k financování nákupu, výstavby či rekonstrukce nemovitosti. Hypoteční úvěr je zajištěn zástavním právem na nemovitost, která nemusí být nutně nemovitostí financovanou tímto úvěrem. Plnou definici hypotečního úvěru najdeme v zákoně o dluhopisech č. 190/2004 Sb., §28, odstavec 3.