Insolvence

Termín insolvence v překladu znamená neschopnost dostát svým finančním závazkům, neschopnost splácet. Často se tento pojem používá jako synonymum pro insolvenční řízení, jehož předmětem je oddlužení fyzických nebo právnických osob. Insolvence pomáhá jak dlužníkům, kterým nabízí možnost v rámci oddlužení snížit a vypořádat své dluhy, tak zároveň věřitelům, kterým se dostane úhrada alespoň určité části jejich pohledávek. Insolvence se řídí Zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (též insolvenční zákon). Předmětem insolvenčního řízení je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka. Oba termíny vymezuje § 3 zákona. Úpadek dlužníka je možné řešit třemi základními způsoby: konkurzem, oddlužením (neboli tzv. „osobním bankrotem"), případně u větších firem reorganizací.