Jistina

Jistina je půjčený finanční obnos, za jehož půjčení dlužník platí věřiteli úrok. Jistina je při řádném splácení součástí splátky hypotečního úvěru. Splátky jistiny mohou být sjednány konstantní, častěji se však používá model měsíčních anuitních splátek. Jejich výše je po celou dobu splácení stejná a obsahují splátku úroků za daný měsíc a zároveň splátku jistiny. Jejich vzájemný poměr se v čase mění.