Kapitál

Za kapitál považujeme uměle vytvořená aktiva, které jsou schopny generovat další hodnoty. Lidsky řečeno, jedná se o dříve vytvořené prostředky, které jsou použity jako vstup do další výroby s cílem dosažení zisku nebo vyšších výnosů v budoucnu. Kapitál může mít podobu hmotných statků, výrobních prostředků, peněz, patří sem ale i výrobní a investiční faktory, které známe jako kapitálové statky. Peněžní kapitál drží bankovní instituce a do oběhu ho předávají prostřednictvím úvěrů s cílem vytvářet zisk a profitovat. Kapitál existuje i ve formě cenných papírů, díky kterým poskytuje svým vlastníkům příjem ve formě úroků nebo dividend.