Komunální úvěr

Komunální úvěr patří mezi dlouhodobé úvěry s lhůtou splatnosti od 4 měsíců do 30 let. Komunální úvěr musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitostem obce nebo k nemovitostem vyššího územního celku. Poskytuje se výhradně za účelem nabytí tuzemských nemovitostí nebo jejich údržby, výstavby nebo změny dokončených staveb s cílem využívat jich k veřejně prospěšnému účelu.