Konsolidační úvěr

Konsolidační úvěr, zkráceně konsolidace, je typ úvěru, při kterém dochází ke sloučení minimálně dvou půjček do jedné souhrnné za jednoznačným účelem dostat se k výhodnějším smluvním podmínkám a ulehčit si splácení. Konsolidační úvěr je nejvýhodnější z pohledu klienta, přičemž nové nastavení parametrů (výše splátky, úroky) přináší úsporu oproti průměru všech starých splátek vypočtených před samotnou konsolidací. I když se konsolidací žadatel dostane k dalším finančním prostředkům, nesnižuje to jeho zatížení. Za takovýto typ úvěru se považuje jakýkoli typ úvěru, který je využíván na splácení jiných úvěrů.