Kvintace

Kvitance je pravomocný doklad oficiálně potvrzující splacení celého dluhu, případně jeho většinové části. Tento dokument vydává věřitel a předává jej dlužníkovi jako potvrzení, že finanční plnění proběhlo podle dohodnutých podmínek. Podle českého práva je věřitel povinen vydat kvitanci na požádání dlužníka. Kvitance by se měla správně provádět při jakékoli formě úvěru, i když to není zákonem stanoveno.