Lineární splácení

Lineární splácení je méně obvyklý způsob splácení dlužné částky (například hypotečního úvěru), při němž postupně klesá výše splátky. V principu funguje tak, že každý měsíc splácíte bance stejnou část úvěru a k tomu úroky splatné v daném měsíci. Splátka jistiny (zapůjčené částky) se během celé doby splácení nemění, naproti tomu splátka úroku se každou splátkou o něco sníží. Úroky se počítají z aktuální výše dluhu. Protože dluh každou vaší splátkou klesá, snižují se každý měsíc i úroky, které zaplatíte. Každá další splátka je vždy nižší, než v měsíci předchozím.