Lombardní úvěr

Lombardní úvěr se poskytuje na libovolné formy cenného movitého majetku. Jsou to například cenné papíry, různé pohledávky, drahé kovy, vlastnická práva nebo i vkladní knížky. Při takovém typu úvěru bývá movitý majetek rovněž předmětem k zajištění schopnosti splácet. Lombardní úvěr je vždy krátkodobý a má přesně určené datum splatnosti. Schvaluje se ve výši 60 až 90 % celkové hodnoty zastaveného majetku.