Loan to value (LTV)

Finanční výraz loan to value (ve zkratce LTV), v překladu půjčka k hodnotě, vyjadřuje poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti. Je jedním z hlavních rizikových faktorů, který věřitel u žadatele posuzuje. Riziko prodlení při splácení nebo dokonce hrozba neschopnosti dlužníka hypotéku splácet se zvyšuje spolu s LTV poměrem, který žádá. Zkratka LTV se často udává v kombinaci s číselnou hodnotou. Setkat se tak můžete například s označením LTV 90, kde číselná hodnota vyjadřuje procentuální poměr ceny z nemovitosti.