Měsíční splátka

Měsíční splátka je částka, kterou dlužník pravidelně splácí věřiteli svůj úvěr. Klient začíná splácet první měsíc po zahájení čerpání úvěru. Výše měsíční splátky je závislá na objemu vypůjčené částky a zvolené délce splatnosti. Výši stanovují smluvní podmínky úvěrové smlouvy.