Meziúvěr

Meziúvěr, nebo také překlenovací úvěr, slouží především k rychlému získání finančních prostředků a k překonání doby mezi uzavřením smlouvy a získáním nároku na řádný úvěr ze stavebního spoření. Může být vhodnou alternativou k hypotečnímu úvěru – bývá přidělen poměrně rychle a můžete jej čerpat i ve vysokých částkách.Na jeho poskytnutí neexistuje žádný právní nárok a klient musí pro jeho získání splnit podmínky stanovené spořitelnou.