Návratnost

Návratnost neboli návratnost investic, anglicky označovaná ROI (Return on investment), označuje příliv získaných finančních prostředků z vynaložené investice. Počítá se jako čistý zisk dělený kapitálem vynaloženým k jeho dosažení, násobený 100. Výsledek se udává v procentech, a dá se jím vyjádřit výkonnost v podstatě jakéhokoli podnikání, úspěšnost jakékoli investice.