Nenávratný finanční příspěvek

Nenávratný finanční příspěvek jsou finanční prostředky libovolné výše, které se poskytují příjemci na základě předloženého projektu nebo záměru. Jeho vypracování musí navíc žadatelům předem schválit odborná komise. Nevratný finanční příspěvek se následně vyplácí podle Smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU.