Nepovolené přečerpání

K nepovolenému přečerpání dochází tehdy, když uživatel běžného bankovního účtu použije více finančních prostředků než má k dispozici na účtu. K neoprávněnému přečerpání může dojít snadno i při využívání kontokorentního účtu. I přes možnost čerpat prostředky nad rámec aktuálního zůstatku existuje u takového účtu vždy limit, který klient nesmí překročit.Takový stav nejčastěji zapříčiňují různé poplatky, úroky nebo úhrada trvalého příkazu v době, kdy měl klient na účtu nulový nebo nedostatečný disponibilní zůstatek. Úroky z nepovoleného přečerpání bývají obvykle mnohem vyšší ve srovnání s úroky při povoleném přečerpání ( viz kontokorent).